Mulighet for marin leire

Status: Superseded

Definition: Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Updated: 11.03.2020
Date accepted: 05/07/2017
Date superseded: 11/03/2020
Date draft: 05/07/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway
Version: 1