Modellert Havbunnsgeologi WMS

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av tjenesten Modellert Havbunnsgeologi WMS. Karttjenesten viser modellerte geologiske parametere for marine bunnsedimenter. Den første modelleringen har tatt for seg lagring av organisk karbon i Nordsjøen og Skagerrak. Kartlagene gir en oversikt over sedimentasjonsrater, konsentrasjoner av organisk karbon (OK) og akkumulasjonsrater av organisk karbon i de øverste ti centimeterne av havbunnsedimenter. De tre parameterne er supplert med hver sitt kartlag, som viser usikkerheten i de estimerte verdiene.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Modellert Havbunnsgeologi WMS

Status: Valid

Version: oktober 2021

Updated: 10/29/2021 8:40:04 AM

Accepted: 29/10/2021

No historical documents

No suggested documents