Mineralressurser - areal og verdivurdering

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet.

Updated: 10.12.2020
Date accepted: 28/08/2019
Date superseded: 10/12/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway
Version: 01.02.2019