Marine landskap

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Marine landskap" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Marine landskap

Status: Valid

Version: november 2022

Updated: 11/15/2022 1:27:32 PM

Accepted: 15/11/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
15112019
Superseded
Accepted
21/11/2019
Norwegian Mapping Authority
08052017
Superseded
Accepted
29/08/2017
Geological Survey of Norway
Oktober 2016
Retired
Draft
29/08/2017
Geological Survey of Norway
01.10.2015
Retired
Draft

No suggested documents