Marin grense

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Marin grense, som er et datasett som angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Marin grense

Status: Valid

Version: Februar 2021

Updated: 2/15/2021 8:10:38 AM

Accepted: 15/02/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Februar 2017
Superseded
Accepted
23/02/2017
Norwegian Mapping Authority
Oktober 2016 v2
Superseded
Accepted
24/10/2016
Geological Survey of Norway
Oktober 2016
Superseded
Accepted
19/10/2016
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents