Kvikkleire

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kvikkleire, som er et datasett som gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred

Updated: 14.01.2019
Date accepted: 31/05/2018
Date superseded: 14/01/2019
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 24.05.2018