Kulturminner – fredete bygninger

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner – fredete bygninger. Datasettet viser bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner – fredete bygninger

Status: Valid

Version: 2

Updated: 10/1/2019 9:08:07 AM

Accepted: 01/10/2019

Appoval text:
Godkjent etter gjeldene rutiner av Geodatakoordinator

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
1
Superseded
Accepted
19/05/2015

No suggested documents