Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder, som er et datasett som viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets Veileder M98-2013

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Status: Valid

Version:

Updated: 1/29/2016 9:31:32 AM

Accepted: 01/01/2015

No historical documents

No suggested documents