Jord- og flomskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av datasettet Aktsomhetsområder for jord- og flomskred, som viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Jord- og flomskred - aktsomhetsområder

Status: Valid

Version: 06.04.2018

Updated: 4/9/2018 10:28:02 AM

Accepted: 09/04/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.12.2015
Superseded
Accepted
18/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1
Superseded
Accepted
02/06/2015

No suggested documents