Hovedled og biled

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Hovedled og biled. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration


Hovedled og biled

Status: Valid

Version: 17.12.2020

Updated: 12/21/2020 8:32:34 AM

Accepted: 21/12/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Coastal Administration
20151117
Superseded
Accepted
02/12/2015
The Norwegian Coastal Administration
Retired
Draft
01/12/2015

No suggested documents