Hensynssoner kraftledninger

Datasettet Hensynssoner kraftledninger inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningsloven eller minnelig avtale med berørte grunneiere.

Submitter: Statnett

Owner: Statnett


Hensynssoner kraftledninger

Status: Valid

Version: 1

Updated: 3/14/2019 8:51:21 AM

Accepted: 14/03/2019

No historical documents

No suggested documents