Havnedata

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Havnedata

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Havnedata

Status: Valid

Version: 2023

Updated: 4/25/2023 12:51:04 PM

Accepted: 25/04/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2021
Superseded
Accepted
15/10/2021

No suggested documents