Gyteområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Gyteområder. Datasettet viser områder hvor det blir fanget gytefisk, hvilken art og gyteperiode.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries


Gyteområder

Status: Valid

Version: 20190322

Updated: 3/22/2019 4:20:26 PM

Accepted: 22/03/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate of Fisheries
20190322
Superseded
Accepted
22/03/2019

No suggested documents