Grus og pukk

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Grus og pukk, som er et datasett som inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge for utnyttelse som råstoff for bygge- og anleggsvirksomhet

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Grus og pukk

Status: Valid

Version: Juni 2016

Updated: 8/16/2016 2:23:19 PM

Accepted: 16/08/2016

No historical documents

No suggested documents