Grunnkart for arealregnskap

Grunnkartet kan testes ut som et et grunnlag for å etablere arealregnskap og kan suppleres med spesifikke data tilpasset ulike regnsapsformål

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Grunnkart for arealregnskap

Status: Submitted

Version:

Updated: 4/16/2024 9:55:18 AM

No historical documents

No suggested documents