Foreslåtte naturvernområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Foreslåtte naturvernområder, som er et datasett som viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V. Områdevern.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 1/29/2016 9:18:13 AM Date accepted: 01/01/2015