Flomsoner

Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Flomsoner

Status: Valid

Version: 11.01.2019

Updated: 1/14/2019 7:27:00 AM

Accepted: 14/01/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
11.01.2019
Retired
Accepted
14/01/2019
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
24.05.2018
Superseded
Accepted
30/05/2018
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.05.2017
Superseded
Accepted
16/05/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
21.12.2015
Superseded
Accepted
22/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
28.02.2014
Retired
Draft
20/12/2015

No suggested documents