FKB-Servitutt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Servitutt. FKB-Servitutt kan inneholde rettigheter til eiendom som ikke skal registreres i Matrikkelen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Servitutt

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 1:00:19 PM

Accepted: 04/08/2017

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents