FKB-PblTiltak

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-PblTiltak, som er et datasett som spesifiserer objekter ved mottak av søknad/melding etter Pbl (objekttype PblSøknad) og objekter etter behandling (objekttype PblTiltak).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-PblTiltak

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 1:02:18 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents