FKB-Naturinfo

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Naturinfo, som er et datasett som inneholder hekk, allè, enkeltstående trær og store steiner

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Naturinfo

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 1:02:42 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents