FKB-Høydekurve

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Høydekurvesom er et datasett som inneholder høydekurver og annen terrengbeskrivende informasjon.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Høydekurve

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 1:05:28 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents