FKB-Bane

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Bane, som er et datasett som omfatter jernbanens infrastruktur - i hovedsak banelegemet

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20190312

Updated: 3/12/2019 1:23:27 PM

Accepted: 12/03/2019

Draft 12/03/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geovekst
Superseded
Accepted
01/11/2014

No suggested documents