FKB-Arealbruk

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet FKB-Arealbruk, som er et datasett som beskriver arealbruk uavhengig av markens produksjonsevne

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB-Arealbruk

Status: Valid

Version:

Updated: 8/4/2017 12:17:41 PM

Accepted: 01/11/2014

Draft 04/08/2017

No historical documents

No suggested documents