Farled

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Farled. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Updated: 21.12.2020
Date accepted: 02/12/2015
Date superseded: 21/12/2020
Submitter: The Norwegian Coastal Administration
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version: 20151117