Farled

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Farled. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen.

Updated: 02.12.2015
Date accepted: 02/12/2015
Date retired: 02/12/2015
Date draft: 01/12/2015
Submitter: The Norwegian Coastal Administration
Owner: The Norwegian Coastal Administration