Elvenett - ELVIS

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Elvenett - ELVIS. ELVIS er basert på NVEs nasjonale elvenettverksdatabase. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som sammenhengende linjer i et nettverk. Nettverket inneholder informasjon om strømningsretning.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Elvenett - ELVIS

Status: Valid

Version: 24.05.2018

Updated: 5/30/2018 10:33:02 AM

Accepted: 30/05/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
19.02.2018
Superseded
Accepted
19/02/2018
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.05.2017
Superseded
Accepted
16/05/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
13.08.2014
Superseded
Accepted
10/03/2017

No suggested documents