Dybdedata - rådata

Dybdedata-rådata er de mest detaljerte dybdedataene Kartverket har. Dataene blir innsamlet ved kartlegging av havbunnen for Norges kyst og havområder. For store områder av kysten har vi detaljerte dybdedata innsamlet med multistråle ekkolodd. For andre områder finnes kun eldre målinger med grovere oppløsning. Eldre data erstattes kontinuerlig etterhvert som nye data blir samlet inn.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Dybdedata - rådata

Status: Valid

Version: 20200903

Updated: 9/4/2020 11:11:17 AM

Accepted: 03/09/2020

Draft 04/09/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
1
Superseded
Accepted
19/05/2015

No suggested documents