CORINE Land Cover (CLC)

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet CORINE Land Cover (CLC). CLC er arealressurskart på europeisk nivå.

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


CORINE Land Cover (CLC)

Status: Valid

Version:

Updated: 8/26/2016 12:40:45 PM

Accepted: 26/08/2016

Draft 26/08/2016

No historical documents

No suggested documents