Byggeforbudssoner kraftledninger

Byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningsloven eller minnelig avtale med berørte grunneiere.

Submitter: Statnett

Owner: Statnett


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 2

Updated: 4/8/2019 8:54:40 AM

Accepted: 08/04/2019

No historical documents

No suggested documents