Bunntyper fra sjømåling

Dokumentet gir en oversikt over datasettet Bunntyper fra sjømåling, som består av over 62 000 datapunkter fra norske fjorder og kystnære områder. Datapunktene gir indikasjon om hvilken bunntype man kan forvente (f.eks. om det er grovkornige eller finkornige sedimenter).

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Bunntyper fra sjømåling

Status: Valid

Version: 1

Updated: 6/8/2018 2:20:18 PM

Accepted: 08/06/2018

No historical documents

No suggested documents