Bunnsedimenter (dannelse), oversikt

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), oversikt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-3 m av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Updated: 08.04.2022
Date accepted: 19/11/2019
Date superseded: 08/04/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 2
Version name: november 2019