Bunnsedimenter (dannelse), oversikt

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), oversikt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-3 m av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Updated: 19.11.2019
Date accepted: 29/08/2017
Date superseded: 19/11/2019
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1
Version name: 1