Bunnsedimenter (dannelse), oversikt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnsedimenter (dannelse), oversikt og viser bunnsedimenter i havbunnens øvre del (øverste 0-3 m av sjøbunnen), klassifisert etter jordartstype.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Bunnsedimenter (dannelse), oversikt

Status: Valid

Version: april 2022

Updated: 4/8/2022 8:16:59 AM

Accepted: 08/04/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
november 2019
Superseded
Accepted
19/11/2019
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Accepted
29/08/2017

No suggested documents