Bunnfellingsområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bunnfellingsområder. Bunnfellingsområder er naturlige forsenkninger på sjøbunnen med meget svake bunnstrømmer og fine sedimenter (silt og leire).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: Februar 2023

Updated: 2/10/2023 9:45:17 AM

Accepted: 10/02/2023

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Juli 2022
Superseded
Accepted
11/07/2022

No suggested documents