Brannalarmsentraler

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Brannalarmsentraler. Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Brannalarmsentraler

Status: Valid

Version: 14022018

Updated: 2/14/2018 12:31:54 PM

Accepted: 14/02/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate for Civil Protection
24112017
Superseded
Accepted
24/11/2017

No suggested documents