Bergrettigheter

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Bergrettigheter. Datasettet inneholder informasjon om undersøkelses- og utvinningsretter

Submitter: Directorate of Mining

Owner: Directorate of Mining


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20210820

Updated: 8/23/2021 10:28:46 AM

Accepted: 23/08/2021

Draft 23/08/2021

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
11.02.2014
Retired
Draft

No suggested documents