BerggrunnN250

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N250. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


BerggrunnN250

Status: Valid

Version: mars 2022

Updated: 3/10/2022 12:57:20 PM

Accepted: 10/03/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
juni 2020
Superseded
Accepted
14/09/2020

No suggested documents