BerggrunnN1350

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N1350. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


BerggrunnN1350

Status: Valid

Version: mars 2022

Updated: 3/10/2022 12:56:40 PM

Accepted: 10/03/2022

No historical documents

No suggested documents