Berggrunn N50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N50. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate. Datasettet består av polygoner/flater og grenser.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Berggrunn N50

Status: Retired

Version: Oktober 2016

Updated: 3/18/2022 10:26:20 AM

Accepted: 19/10/2016

Retired: 18/03/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Oktober 2016
Retired
Accepted
19/10/2016
Geological Survey of Norway
Januar 2015
Retired
Draft

No suggested documents