Berggrunn N250

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N250. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate.

Updated: 18.03.2022
Date accepted: 19/10/2016
Date retired: 18/03/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: oktober 2016