Berggrunn N250

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Berggrunn N250. Berggrunndataene viser utbredelsen av de forskjellige bergarter på jordens overflate.

Updated: 19.10.2016
Date retired: 19/10/2016
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: januar 2015