Beredskapsdepot

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Beredskapsdepot. Datasettet inneholder oversikt over Kystverkets statlige beredskapsdepot for akutt oljeforurensing som inngår i Kystverkets beredskapsplan.

Updated: 21.12.2020
Date superseded: 21/12/2020
Date retired: 21/12/2020
Date draft: 20/05/2015
Submitter: The Norwegian Coastal Administration
Owner: The Norwegian Coastal Administration
Version number 1
Version name: 1