Befolkningsstatistikk på rutenett

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Befolkningsstatistikk på rutenett. Dataene inneholder befolkningsstatistikk

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


forside

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20180911

Updated: 9/13/2018 12:56:14 PM

Accepted: 13/09/2018

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Statistics Norway
Superseded
Draft
01/02/2016

No suggested documents