Atuomatisk identifikasjonssystem (AIS) - Shipsposisjoner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet.

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 17.12.2020

Updated: 12/21/2020 8:18:07 AM

Accepted: 21/12/2020

No historical documents

No suggested documents