Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "Arter av nasjonal forvaltningsinteresse" som er et forvaltningsrettet datasett som distribueres av Miljødirektoratet

Status: Valid

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 1/28/2016 1:46:29 PM Date accepted: 01/01/2015