AR50

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet AR50 , som er et datasett som viser kartlag i det landsdekkende datasettet AR50 som viser hovedtyper av arealessurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


AR50

Status: Valid

Version: 20220523

Updated: 6/10/2022 12:20:39 PM

Accepted: 10/06/2022

Draft 10/06/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20170315
Superseded
Accepted
24/07/2017
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
21/09/2015

No suggested documents