Anlegg med farlig stoff

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Anlegg med farlig stoff som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Anlegg med farlig stoff

Status: Valid

Version: 26.04.2017

Updated: 5/2/2017 1:21:19 PM

Accepted: 02/05/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate for Civil Protection
01.09.2016
Superseded
Accepted
08/09/2016
Norwegian Directorate for Civil Protection
06.03.2017
Superseded
Accepted
14/03/2017
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon juli 2016
Superseded
Accepted
06/07/2016
Norwegian Directorate for Civil Protection
Retired
Draft
06/07/2016

No suggested documents