Vest-Finnmark regionråd

Status: Valid

Definition: Vest-Finnmark regionråd er en strategisk allianse, basert på Kommuneloven §27, mellom kommunene Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Formålet er å skape samarbeid om næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenestetilbud, samt politisk påvirkning.

Updated: 16.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number:

Contact

Contact name:

E-mail address:

Norway digital member: Not set