The Governor of Svarlbard

Status: Valid

Definition: Sysselmannen på Svalbard har mange og varierte oppgaver. Hovedoppgavene er knyttet til politi- og miljøvernarbeid.

Updated: 13.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 971456523

Contact

Contact name:

E-mail address:

Norway digital member: Not set