Directorate of Public Construction and Property

Status: Valid

Definition: Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Updated: 06.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 971278374